Avís legal

Aquest apartat inclou la informació sobre les condicions d'accés i utilització d'aquest lloc web que l’usuari ha de conèixer. Informació general sobre www.optica2000.com, als efectes previstos en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

 • Titular: OPTICA 2000, S.L

 • C.I.F.: B08422941

 • Domicili social: Gran Via de Les Corts Catalanes 613, 8ª planta.

 • E-mail: [email protected]

 • Telèfon: (+34) 9348791

 • Fax: (+34) 934873405

 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33506, Secció General, Foli 20, Hoja B-60967.

 

1 Finalitat del portal www.optica2000.com

 

En la nostra pàgina web oferim informació sobre tot allò que pugui interessar el client i estigui relacionat amb productes i serveis de visió i audició.

 

2 Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

 

Accés al web, continguts i informació. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, així com les condicions i termes d’ús que conté. La pàgina web www.optica2000.com té caràcter únicament informatiu.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes les dades que comuniqui, ja sigui a l’hora d’emplenar els formularis de registre o en qualsevol altre moment posterior i serà el responsable d’actualitzar la informació proporcionada de manera que reflecteixi la seva situació real. L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació que aporti.

2.2 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web i dels continguts

 

L’usuari es compromet a utilitzar de manera correcta la web i les utilitats que es posen a la seva disposició conforme a la llei, aquest avís legal i les instruccions i avisos que es comuniquin.

L’usuari s’obliga a utilitzar exclusivament la web i de tots els seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent, puguin perjudicar els drets legítims d’”OPTICA 2000, SL” o puguin ocasionar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Per aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest document legal, que perjudiquin els drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del web, els equips informàtics o els documents, fitxers i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’OPTICA 2000, SL, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

2.3 Drets de propietat industrial i intel·lectual

 

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial d'OPTICA 2000, SL, i de qualsevol tercer. La utilització o concessió d’accés a la pàgina web no comporta la concessió de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzi en la dita pàgina web.

L’usuari es podrà descarregar la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per fer-ne un ús privat, sense cap fi comercial, per tant no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la web amb finalitats públiques o comercials.

Tots els logotips marques d’OPTICA 2000, SL, estan registrats com a marques als registres públics corresponents, de manera que compten amb el benefici de la fe pública registral en front de qualsevol tipus de controvèrsia en aquest sentit.

Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual d’OPTICA 2000, SL, sense que es pugui entendre que es cedeix a l’usuari, en virtut del que estableix aquest document legal, cap dret d’explotació o qualsevol altre que existeixi o pugui existir sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per utilitzar correctament el lloc web.

3 Exclusió de responsabilitat

 

OPTICA 2000, SL s’esforça tot el possible per evitar qualsevol error en el contingut de la pàgina web, però no garanteix ni es fa responsable de possibles errors en els continguts de la web.

OPTICA 2000, SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol natura eventualment derivats de:

 • La interrupció de funcionament o la falta de disponibilitat d’accés a la pàgina web.

 • • La privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari i/o l'accés no consentit de tercers no autoritzats.

 • • L’eventual transmissió d’elements que afecten negativament els sistemes informàtics.

 • • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la pàgina web.

 

4 Protecció de dades de caràcter personal

 

OPTICA 2000, SL sol·licita a l’usuari que visita la seva web determinades dades de caràcter personal com a conseqüència de la relació contractual així com aquelles relacionades amb serveis objecte de la seva activitat. Les úniques dades personals a les que tindrà accés OPTICA 2000, SL són aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit, cal que l’usuari sàpiga que per donar-se d’alta i registrar-se en alguns dels serveis oferts a la web, se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i pel que fa les dades quan així s’indiqui expressament a l’usuari, si aquest no facilita les dades, no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts esmentats. Les dades proporcionades per l’usuari s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular OPTICA 2000 SL, degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que es tractarà amb les següents finalitats:

Gestionar els serveis que pugui sol·licitar l’usuari.

Dur a terme estadístiques i fer enquestes als usuaris.

L’usuari autoritza a OPTICA 2000, SL a incloure les seves dades personals, actuals o les que s’incorporin en un futur en els respectius fitxers, i a utilitzar-les i tractar-les, de manera automatitzada o no, per a la gestió de les peticions fetes i el registre de les operacions subscrites entre les parts.

La informació personal obtinguda dels usuaris registrats s’emmagatzema en un fitxer automatitzat o no del qual és responsable OPTICA 2000 SL que conté les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre amb el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i amb la resta de normativa aplicable.

Cada cop que introdueixi dades de caràcter personal en un apartat de la web, sereu degudament informat, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de les condicions legals relatives al tractament d’aquestes dades. Serà necessari que l’usuari llegeixi i accepti prèviament aquestes condicions legals. A més, les seves dades es poden facilitar al grup d’empreses de El Corte Inglés perquè la financera i el grup esmentat puguin dur a terme estudis de mercat i desenvolupar accions comercials de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals sobre viatges, assegurances, productes financers i venta minorista de béns i serveis. Fins que no revoqui el seu consentiment, la seva autorització es considerarà vigent. La composició actualitzada de les empreses del Grupo El Corte Inglés i l’activitat de les societats que l’integren consta a la pàgina web: http://www.elcorteinglescorporativo.es.

En compliment de l'establert en l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), OPTICA 2000, SL comunica als titulars de les dades la seva intenció d'enviar-los comunicacions comercials per correu electrònic o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Si desitja que les seves dades es tractin per a la finalitat que es descriu en aquest document, marqui la casella habilitada a l’efecte que apareixerà en el formulari de sol·licitud de dades personal corresponent al servei demandat.

El consentiment que dóna el titular per a la comunicació de dades té caràcter revocable en qualsevol moment sense efectes retroactius.

OPTICA 2000, SL pot utilitzar cookies quan l’usuari navegui pel lloc web www.optica2000.com Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionaran referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, OPTICA 2000 SL pot reconèixer els usuaris registrats (després d’haver-se registrat la primera vegada) sense que ho hagin de fer cada vegada que visitin la web per accedir a les àrees i serveis reservats per als usuaris registrats.

Siusplau, revisi la Política de Cookies que apareix en la nostra web.

L’informem que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter personal, té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-vos al seu tractament. Per a fer-ho, s’ha d’adreçar a: Calle Hermosilla, 112 – 28009 Madrid (Ref. LOPD).

5 Gestió d’incidències

 

Si detecta alguna incidència, mal funcionament o irregularitat que pugui afectar l’accés/tractament de les seves dades o les funcionalitats d’aquest portal web, ho pot notificar a través de la següent adreça electrònica: [email protected]

 

6 Legislació i jurisdicció

 

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola i s’ofereix sota la competència dels tribunals de Madrid, als quals l’usuari se sotmet expressament.

OPTICA 2000, S.L. Tots els drets reservats.